Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Gruppindelning

SDKs bandagar känneteckas av "go stämning" stor respekt för varandra och är en körning utan prestige.
Vi delar upp oss i 4 olika grupper beroende erfarenhet och önskat tempo: lugn, medel, snabb och snabbast.

Lugn - Grön
Här åker du om du vill hålla ett lugnt tempo. Idealisk grupp för nybörjare på bana. Omkörning får göras överallt, men ska göras med stor hänsyn och stor marginal. Omkörning inför kurvor bör undvikas.
Föråkare kan visa spår om så önskas - prata med någon i bankommittén så får du hjälp att komma till rätta.
OBS: föråkare med väst kan köra om även på andra ställen av banan.

Medel - Vit
Denna grupp är till för dig som börjat få upp tempot men som inte vill köra tillsammans med de snabbare förarna. Omkörning får göras överallt, men ska göras med stor hänsyn och stor marginal. Omkörning inför kurvor bör undvikas. Denna grupp har historiskt sett haft störst spännvidd bland deltagarna. Det är därför viktigt att verkligen visa hänsyn till de övriga på banan, det är inte säkert att de är lika rutinerade som du.
OBS: föråkare med väst kan köra om även på andra ställen av banan.

Snabb - Röd
Gruppen med rutinerade och riktigt snabba förare. Här åker du som är en mycket van förare och som redan deltagit på ett antal av våra bankörningar. I denna grupp råder fri körning efter eget omdöme. Omkörningar i kurvor bör undvikas, men om du "måste" så se till att lämna gott om utrymme.

Snabbast - Blå
Gruppen med väldigt rutinerade och verkligen snabba förare. Här åker du som har åkt bana under flera år och direkt är van vid ett högt tempo. I blå grupp råder fri körning efter eget omdöme.

Att tänka på
Vi är på banan med våra kompisar och vi är här för att lära oss mer om motorcykelkörning och ha riktigt roligt tillsammans!