B2022

Bankörningshistorik

Bankörning är något som ligger varm om hjärtat för många Ducatister och klubbens medlemmar har sedan klubben startades (1983) lagt många varv  våra svenska banor. Vi var tidiga med att arrangera bankörningar och snart hörde andra klubbar av sig till oss och undrade om de också fick komma och köraVänligtbestämt och lite kaxigt avböjde vi alla förfrågningar. Ville man köra med oss fick man helt enkelt kvala in och vackert köpa sig en riktig motorcykelMånga minns Peter Skölds reaktion  ett Roadracing SM ( Gelleråsen) i mitten  90-taletEtt antal Honda förare (som bl.a. åkte RC30ville komma till oss och när vi nekade tyckte han vi var alldeles galna. Vi fyllde ju inte banan och ekonomiskt skulle vi tjäna mycket  detta. Men varför ha andra hojar  banan? Trots, eller kanske tack varedetta valde Peter att ett par år senare byta märke och tävla  Ducati iställetAtt Peter var snabb även  Ducati fick några av oss ta del av när han höll en kurs för oss  nämnda bana några senare.

Bankörningen av idag är såklart mer organiserad än den var i början. Vi är många fler idag och våra motorcyklar är också både bättre och snabbareäven om vissa i klubben hävdar att det var bättre förrDärav har vi också andra regelverk som vi alla måste följa. Vi ska självklart kunna köra av oss, men vi måste göra det med största respekt och  säkert som möjligt.

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer