Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Din utrustning och motorcykel

Personlig utrustning
Ställ, hjälm, handskar, stövlar och ryggskydd avsedda för MC-åkning är obligatoriskt. Vid körning i depåområdet ska hjälm alltid användas.

Skinnställ krävs för att få köra i röd och blå grupp, i grön och vit grupp går textilställ (självklart godkända för MC-körning) bra. I de fall stället (oavsett skinn eller textil) är tvådelat skall jacka och byxor vara ihopkopplat vid körning på banan.

MC-stövlar krävs, alltså inga korta ankelboots ävenom dessa skulle vara godkäna för MC-körning.

Motorcykeln
Föraren, oavsett grupptillhörighet, ansvarar för att motorcykeln är i fullgott skick Kontrollera alltid din motorcykel innan avfärd till bankörning.

Säkerhetskontroll:
Kontrollera olja och ev. kylvätskenivå.
Hjul och däckallt åtdraget, inga glapp. Kontrollera däck och lufttryck.
Kontrollera alla skruvar, var extra noga vid styrinrättningen (gaffel, kronor, clip-ons o.s.v.).
Gasvajerska löpa fritt utan onödiga glapp.
Bromsarnajustera vid behov, kontrollera tjocklek bromsbeläggen.
Kedjanjustera vid behov, kontrollera även kedjelåset om sådant finns.
• Ta bort eller tejpa backspeglarna.
Glöm inte att tanka och/eller ha med dig bränsle till körningen!

Tips:
Färdigborrad oljeplugg för att kunna naja finns att köpa till de flesta modeller. Att naja oljepluggen är en enkel säkerhetsåtgärd.
En slangklämma runt oljefiltret är en annan enkel säkerhetsåtgärd som är lätt att ordna.
Båda dessa åtgärder hindrar att oljeplugg respektive oljefilter skruvar upp sig och läcker olja.

Bullerkrav
Svenska liksom utländska banor har strikta bulllerkrav. Banägaren kommer att mäta under vår körning och gränsvärdet är för närvarande 93 eller 95 dB(A), och det är banägarens kontroll av buller som avgör om vi tvingas avbryta bankörningsdagen. Kraven är så strikta att det är i princip krävs original ljuddämpare och täckt kopplingskåpa.
Har du inte orginalljuddämpare måste du ha dB-killers i ljuddämparna. Vid överträdelse av maximalt tillåten ljudnivå vid förbipassering svartflaggas föraren. Föraren får inte köra ut på banan igen förrän bulleråtgärd uppvisats för bankommittén (samma regel/förfarande som vid tävlingar).

För att säkerställa att bullergränser inte överskrids så kommer bankommittén göra kompletterande mätningar under bankörningen. På SDKs forum finns flera trådar med tips hur man kan dämpa ljud.