Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Villkor

Allmänt (gäller alla artiklar)
För att kunna handla måste du vara medlem och betalt medlemsavgiften för året. Betalning görs direkt med Swish, VISA, MasterCard (kräver att ditt betalkort är anslutet till "Verified by Visa" eller "MasterCard SecureCode") eller Direktbetalning.

Prylar
Prylar skickas från klubbens partner Studio11 Printhouse eller från "Prylis". Fraktkostnad framgår i "Kassan".

Öppet köp
Då klubben är en idiell förening kan vi inte hantera "öppet köp". Om du köpt en vara du inte vill ha så kan du sälja den via klubbens "Köp & Sälj".

Reklamation
Reklamation av trasig/defekt vara hanteras av Studio11 Printhouse och "Prylis". Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och beskriv felet på vara. Vidare instruktioner ges av Studio11 Printhouse eller "Prylis".

Storleksbyte
Klubben kan i viss utsträckning hantera storleksbyten via Studio11 Printhouse eller "Prylis". Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och hör dig för vad som är möjligt. Köparen/medlemmen står för returfrakten.


Bankörning (gäller vid köp av bankörning)

Svenska Ducatiklubbens VILLKOR 2022:1
Nedanstående villkor gäller för alla bankörningar arrangerade av Svenska Ducatiklubben (”SDK”). Den som anmäler sig (”Deltagaren”), via web eller på annat sätt, att delta i SDK´s bankörningar godtar automatiskt dessa villkor mellan Deltagaren och SDK samt inbördes mot andra deltagare:

 • Deltagaren skall skriva in sig innan körning får påbörjas.
 • Deltagaren skall delta i det obligatoriska förarmötet. Deltagare som av något skäl inte skrivits in eller missat förarmötet får inte delta i bankörningen förrän densamma kontaktat företrädare för SDK (”Bankommitén”), skrivits in, inhämtat aktuell information samt fått uttryckligt godkännande från Bankommittén att delta i bankörningen.
 • All körning sker helt på egen risk.
 • Deltagaren är införstådd med att det är Deltagaren själv som har att säkerställa att Deltagaren har försäkringsskydd som täcker eventuell skada under bankörningen. Det är lämpligt att Deltagaren har en för banköring gällande personlig olycksfallsförsäkring.
 • Deltagare har inte rätt att få ersättning för skada som uppstått under bankörningen, varken från SDK eller från annan deltagare. Skadeståndslagens regler är inte tillämplig mellan SDK och Deltagaren eller mellan andra deltagare.
 • Deltagare avsäger sig genom anmälan med bindande verkan rätten att rikta något anspråk, ekonomiskt eller annat, mot SDK, dess funktionärer, klubbens företrädare eller SDK´s avtalspart. Det innebär att den vars egendom skadas på grund av annans vållande inte har rätt till ersättning från skadevållaren.
 • Deltagaren intygar att den motorcykel denne använder är funktionsduglig och inte har säkerhetsbrister samt uppfyller ljudkraven för den aktuella motorbanan.
 • Deltagaren åtar sig att följa de anvisningar som lämnas av Bankommittén, av Bankommittén utsedd flaggvakt eller av aktuell motorbana.
 • Deltagaren är införstådd att Deltagare som bryter mot dessa villkor, mot arrangemangets regler, motorbanans ljudkrav eller på annat sätt uppträder olämpligt får avvisas från bankörningen och banområdet. Erlagd deltagaravgift återbetalas vid sådant fall inte.
 • Deltagare som avsiktligt orsakar skada på annan person, på annan deltagares egendom, på motorbanan eller dess egendom, exempelvis med ”burnout”depåområde, bär fullt ansvar för uppkommen skada.
 • SDK och Bankommittén har rätt att helt eller delvis ställa in Bankörning om så anses nödvändigt av säkerhetsskäl, tex för sanering, eller av annan orsak (myndighetsbeslut, olycka eller dylikt). Deltagare äger inte rätt att återfå erlagd ersättning vid sådant fall.