Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Historien bakom första Joomla-hemsidan

Efter mycket arbete och många turer öppnade den nya hemsidan den 25 mars 2010. I samband med öppningen ändrades även adressen till www.ducatiklubben.se. Läs vidare om hur nya hemsidan kom till.

Arbetet med ny hemsida började för min del i samband med Gotlands-körningen 2007. Dick Dragemark och jag pratade med dåvarande webmaster Tom Stålebrant om hur SDKs webb var uppbyggd. Tom berättade att det var ett hopkok av olika delar och att överflytt till ny plattform skulle vara mycket kvävande. Idén låg sedan i träda fram till årsmötet 2008. Inför det frågade Anna Cedvén om jag ville vara med i styrelsen för SDK. Jag svarade att det vill jag gärna om jag får ta hand om webbrelaterade frågor. Det fick jag... Målsättningen med en ny hemsida var bland annat:

-Ökad tillgänglighet

-Mer levande med fler uppdateringar

-En inloggning

-Ny design

-Möjlighet till bilder i annonser, foruminlägg och profilbild

Efter själva årsmötet talade jag med Nicklas Andersson som meddelade att han och Johan Printz satt upp en test-server med ”utkast” till ny hemsida. Efter årsmötet efterlyste nya styrelsen medlemmar med kunskaper och intresse av att jobba med utveckling av en nya hemsida för klubben. Efterlysningen gav resultat och en webbutvecklingsgrupp på sex personer sattes samman. Gruppen jobbade vidare med den test-server som tidigare satts upp. Eftersom gruppens medlemmar var utspridda över hela landet hölls telefonkonferenser med jämna mellanrum där arbete och uppgifter avrapporterades/delades ut. Arbete pågick under hösten 2008 och en bit in på 2009. Gruppen kom fram till en hel del viktiga och avgörande punkter för det vidare arbetet (bland annat val av plattform, grundfunktioner och större fallgropar). Tyvärr har dygnet bara 24 timmar och det visade sig vara för mycket arbete att hantera på ideell basis.

Därför undersöktes möjligheten att köpa in tjänsten att skapa en hemsida för klubben. Offerter från tre olika programmerare/webbutvecklare togs in. Prisbilden varierade från 42000:- till 60000:-. Valet föll på Prologon och plattformen Joomla som kändes bäst för SDK och de var även billigast. Viktig grund i valet av utvecklare var att få fram en hemsida som var baserad på standardprodukter och som går att vidareutveckla i egen regi eller med hjälp av valfri utvecklare. Prologon satte igång under sommaren 2009 och i mitten av augusti 2009 hade de ett första förslag klart. Detta förslag visades upp på årsmötet 2009. Under hösten 2009 fortsatte arbetet med att fylla hemsidan med material och trimma funktioner efter SDK's behov. Detta arbete utfördes i av Dick Dragemark, Andreas Kaiser, Marco Panseri och Lars Söderman. Parallellt med utvecklingsarbetet med nya hemsidan hölls den befintliga sidan vid liv. Till detta arbete hade jag mycket stöd av tidigare webmasters (Tom Stålebrant, Mats Oscarsson och Niklas Andersson). Senare under hösten 2009 brakade den dåvarande sidan samman fullständigt. Sidan stängdes helt under cirka två veckor. Efter mycket arbete (framförallt av Tom) och byte av serverplattform hos webbhotellet lyckades vi få upp sidan igen. Arbetet med nya hemsidan kunde då återupptas igen. Under jul och nyår 2009/2010 fick styrelsen möjlighet att testköra nya hemsidan på en test-server. Under början av 2010 utökades testen till att omfatta alla funktionärer i klubben (kontaktmän, bankommittén, moderatorer med flera).

Det största och svåraste med övergången till ny webbplattform var att flytta över medlemsregister och alla foruminlägg. Prologon hade gjort denna migrering till test-servern, men vi var tvungna att göra detta igen i samband med själva driftsättningen. Vi började därför titta på detta arbete i egen regi. Dick tog tag i detta eftersom han har tidigare erfarenheter av sådant arbete. Med hjälp från Lars Söderman hittade de ett sätt att göra detta arbete för medlemsregistret. Överflyttningen av foruminlägg lades på Prologon.

I mitten av februari kände vi oss redo att boka ett datum för att ta ner gamla hemsidan, flytta över data och sedan lansera nya hemsidan. Torsdagen den 18:e mars kl. 07.48 bokades för nedtagning av gamla hemsidan med målet att lansera nya hemsidan i mitten av efterföljande vecka. Så blev det! Kl. 07.48 satte jag sista spiken i kistan för gamla hemsidan. Sista inlägget lades in kl. 07.47.53 av Fredrik Wallerius.

Lördagen den 20:e mars träffades Lars Söderman och jag hemma hos Dick Dragemark för att flytta data från gamla sidan till nya. Arbetet flöt på mycket bra. Till lunch brassade Lars och Dick pannkakor för fulla muggar! Efter helgen justerade Dick och jag vissa delar och verifierade back-up funktioner och rutiner.

Torsdag morgon 25:e mars cirka kl. 08.30 var vi redo att öppnade nya sidan. Glädjande nog fungerade sidan mycket bra direkt. Efter lanseringen har det gjorts en del förändringar och uppgraderingar utefter förslag och kommentarer från medlemmar.

Nya funktioner

Här följer ett axplock av nya funktioner:

-En inloggning (webbshoppen ligger dock fortfarande externt).

-Möjlighet att lägga upp bilder i annonser, foruminlägg och profilbild.

-Möjlighet att ladda ner kalendern som iCal-fil (för import i lämplig kalender).

-Medlemmar administrerar sina personliga uppgifter själva.

Vidareutveckling

Lanseringen av nya hemsidan på ny plattform var enligt tidigare utsago "Fas 1" av totalt 3 faser. "Fas 1" är i stort sätt klar. Det återstår en del småfel (som i huvudsak är webbläsarberoende) att åtgärda och en del layoutmässiga saker att justera.

"Fas 2" omfattar etablering av ny webbshop i samma plattform (Joomla) som hemsidan ligger i. Detta kommer ge oss bättre möjligheter att styra funktioner och rapporter (för t.ex. bankörning). Den största förbättringen/förenklingen gäller betalning av medlemsavgiften som kommer kunna göras "on-line". Detta minskar administrationen för vår kassör samt att medlemmen får inloggning så fort betalningen är gjord. Målet är att titta på detta under hösten 2010.

"Fas 3" omfattar hantering av bilder och filmer för SDK's medlemmar. Idag har vi duccebilder.se som drivs (på eget initiativ) av Niklas Andersson. Tanken är att hitta en integrerad lösning även här. Frågetecknet är dock kostnaden för lagringen av den datamängden det medför. Målet med utvecklingen av nya hemsidan har varit att köra på standardprodukter och standardtjänster (webbhotell m.m.). Vi vill inte bygga in oss i ett hörn eller lägga ansvar på en enskild medlems goda vilja. Priserna för lagring i "molnet" sjunker kraftigt just nu så det kanske går att lösa till vettigt pris när det är dags. Målet är att titta på detta under vintern/våren 2010/2011.

Ronny Holmström #2253