Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Körning på banan

Depåområdet
Depån består av flera områden: Bandepå , ”fast lane” och parkeringsdepå. Bandepån är området närmast banan och oftast innanför inhägnat område. ”Fast lane” är närmast banan och är enbart till för genomfart och där får man inte stanna. Bandepå är resterande del och där är hastighetsbegränsningen ca 30 km/h och håll uppsikt på fotgängare. I parkeringsdepån skall hastigheten vara låg, till och med gånghastighet eftersom det finns många som rör sig i området.

Köra ut banan
När du kör ut på banan så gäller det att vara uppmärksam på tecken från flagposteringen vid utfarten. När posteringen ger klartecken, följ bankanten fram till första kurvan på det sätt som visades på ”warm-up-varvet”. Detta av säkerhetsskäl och hänsyn till förare som redan befinner sig på banan.

De flesta gatdäck behöver två varv på banan innan de kommer upp i lämplig temperatur, så minst två uppvärmningsvarv rekommenderas för såväl förare som motorcykel och däck.

Köra in i depån
Depåinfartens placering varierar från bana till bana. ”Warm-up-varvet” och förarmötet ger den exakta informationen för den aktuella banan. Viktigast är vid vilken punkt som du ska signalera med vänsterhanden att du tänker köra in i depå. Om du missar denna punkt, måste du köra ett varv till. Detta av säkerhetsskäl och hänsyn till bakomvarande förare.

Om du får problem med din motorcykel
Undvik in i det längsta att stanna ute på banan. Om du måste krypköra för att nå depån, markera med ett tydligt tecken (vänsterhand) att det går långsamt. Om du får stopp på motorcykeln ute på banan försök då få av den från banan. Flytta dig själv till ett säkert ställe där du inte riskerar att bli påkörd.

Om du/någon kör omkull
Om du kört omkull – ta det lugnt, ta ett extra andetag och känn efter hur du mår innan du försöker resa dig. Är du det minsta tveksam så ligg kvar, invänta ambulanspersonalen som tillsammans med dig kan bedöma läget. Alla övriga förare åker direkt in i depån, den förste som passerar meddelar flaggposteringen och passet flaggas av.