Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Försäkringsfrågor

Enligt trafikskadelagen (1975:1410) krävs att alla fordon som framförs allmänna vägar ska vara trafikförsäkrade.
Lagen tillämpas dock ej "motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde" (§1, tredje stycket). gäller lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring som endast reglerar arrangörens skyldighet att försäkra tredje person, d.v.s. funktionärer, åskådare, etc.
Motortävlingsförsäkringen omfattar inte deltagande förare, deras fordon och utrustning (§3, punkt 1 – 3).
Bankörningar som arrangeras av SDK sker inom inhägnat tävlingsområde, och som arrangör följer klubben lagen om motortävlingsförsäkring.

Vad innebär detta? Jo, du bör utgå ifrån att all banåkning sker egen risk.
Ditt försäkringsbolag har ingen skyldighet att utbetala några ersättningar via trafikförsäkringen för något som sker under bankörning.
Det finns dock inget som hindrar att försäkringsbolagen ersätter skador - vissa bolag har gjort undantag, men det kan och bör man inte räkna med.

Du måste själv kontrollera med ditt försäkringsbolag och skriftligt vad din försäkring omfattar i just ditt fall.

Viktigast är att du har en fullgod olycksfallsförsäkring som gäller vid bankörning.