Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Förarmöte och flaggregler

Bankörningsledare
Varje bankörning har en bankörningsledare, denne bestämmer vad som gäller vid bankörningen, såväl på banan som i depån och alla deltagare måste följa dennes instruktioner.
Bankörningsledaren har rätt att besluta om att flytta deltagare mellan grupper för att upprätthålla säkerheten på banan. Detta är för allas säkerhet.

Förarmöte
Förarmötet startar ca 08:25 och är man inte närvarande på mötet får man inte köra, detta för allas säkerhet.
Bankörningen inleds med ett obligatoriskt förarmöte, där bankörningsledaren går igenom allmän information för den aktuella körningen. Därefter sker gruppvis (grön, vit, röd, blå) information avseende regler och säkerhet för körningen samt även viss gruppanpassad information. Även denna del av förarmötet är obligatorisk.

"Warm-up varv"
I samband med första passet på morgonen genomförs ett "warm-up varv" där föråkare visar hur man kör ut respektive in till depån. Det är obligatoriskt att köra "warm-up" varvet, där omkörningsförbud råder.
Bankommittén/föråkarna finns sedan tillgängliga under dagen för frågor, spårvisning eller dylikt.

Flaggpostering/Flaggvakt
Flaggposteringens placering kommer att visas vid förarmötet. Under körningen är det mycket viktigt att vara uppmärksam på flaggvaktens signaler.
Ha som vana att varje varv titta mot flaggpostering/flaggvakten.

Deltagarna kommer hjälp till att flagga. På förarmötet görs ett flaggschema så att de som skall hjälpa till att flagga vet när det är deras tur. För de som inte flaggat tidigare går det bra att erbjuda sig att vara flaggvakt ihop med någon mer erfaren. Man säger då till när flaggschemat görs att man behöver intro och hjälp. Flaggschemat utformas på ett sådant sätt att man aldrig missar några körpass. Man flaggar alltså för andra grupper än sin egen. Tid ges också för att hinna byta om före och efter körpasset.

Flaggregler
Vi använder i huvudsak 3 olika flaggor.

Svartvit-rutig flagga

checker flag
Svartvit-rutig flagga markerar att passet är slut.
Fortsätt det varv du påbörjat när du får/ser den svart-vita flaggan och kör sedan in i depån. Kör till en början i ditt normala tempo och lugna sedan ner tempot gradvis när du närmar dig depån. Om du saktar ner hastigt efter flaggan riskerar du att bli påkörd bakifrån.
Undvik omkörning efter avflaggning om det inte är absolut nödvändigt.

Röd flagga

red flag
Något har hänt på banan och passet avbryts.
Det råder omkörningsförbud under röd flagga!
Du skall köra in i depån, tänk dock på att det kan finnas hinder på banan så iakttag största möjliga uppmärksamhet och kör lugnare än vad du brukar!

OBS! Ambulans och bil med "skamkärra" på banan är att jämställa med röd flagg och får således inte köras om!

Svart flagga

blk flag
Svart flagga är personlig och kan innebära fel på föraren eller motorcykeln.
Ser du den svarta flaggan, var uppmärksam på om den avser dig. Kör lugnt tillbaka till depån utanför ideallinjen (oljeläckage?), och visa de andra på banan att du lugnt och försiktigt är på väg mot depån, genom att sträcka upp vänsterhanden.