Nyheter 2021

Säsongen 2021 har bankommittén följande nyheter:

Deltagande:
För att främja tillväxten av nya ducatister har reglerna för deltagande justerats enligt nedan. Förare som inte har körkort för sin motorcykel ska ha någon "koppling" till annan ducatist i klubben.
* Övningskörning är tillåten på SDKs bandagar.
* För förare 16 - 18 år krävs medlemskap i SDK samt att målsman är medlem i SDK och är närvarande under körningen, i depå eller på bana. Målsman intygar att föraren kan framföra motorcykeln på ett säkert sätt på banan.
* För förare 18 och äldre krävs medlemskap i SDK. Annan ducatist intygar att föraren kan framföra motorcykeln på ett säkert sätt på banan.
* Alla deltagare bör ha en egen olycksfallsförsäkring. Notera att den försäkring som följer med licensen inte gäller vid SDKs bankörningar. Bankommittén har rätt att avisa deltagare i de fall regler inte följs, vid återupprepad misskötsel eller av andra skäl där säkerheten äventyras.

Personlig utrustning:
Skinnställ krävs för att få köra i röd och blå grupp, i grön och vit grupp går textilställ (självklart godkända för MC-körning) bra. I de fall stället (oavsett skinn eller textil) är tvådelat skall jacka och byxor vara ihopkopplat vid körning på banan.

MC-stövlar krävs, alltså inga korta ankelboots ävenom dessa skulle vara godkäna för MC-körning.

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer