Inskrivning

Förare skall skriva in sig varje bandag hos bankommittén.
Vid inskrivning fastställs den slutgiltiga deltagarlistan, respektive förare erhåller ett grupp- och betalningsmärke att fästa väl synligt i fronten på motorcykeln.


Inskrivningen öppnar ca 07:45 och är öppen i 30 minuter fram till ca kl.08:15.

SDK-text-en-rad-vit.png