Förberedelser

Du ansvarar själv för att motorcykeln och den personliga utrustningen är i trim och i säkert skick. SDK och bankommittén gör alltså ingen besiktning.

Se mer info under Din utrustning och motorcykel.

Som förare måste du alltid på bankommitténs bandagar ha giltigt körkort för den motorcykel du framför. 
Övningskörning är ej tillåten på SDKs bankörningar.

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer