Förarmöte och flaggregler

Bankörningsledare
Varje bankörning har en bankörningsledare, denne bestämmer vad som gäller vid bankörningen, såväl banan som i depån och alla deltagare måste följa dennes instruktioner.

Bankörningsledaren har rätt att besluta om att flytta deltagare mellan grupper för att upprätthålla säkerheten på banan. Detta är för allas säkerhet.

Förarmöte
Bankörningen inleds med ett obligatoriskt förarmöte, där bankommittén går igenom allmän information om det aktuella körningen. Därefter sker gruppvis information gällande regler och säkerhet för körningen. Förarmötet statar 8:25 och är man inte närvarande på mötet får man inte köra. Detta är för allas säkerhet.

Förarmötet fortsätter sedan indelat gruppvis (grön, vit, röd, blå)  med gruppspecifik och erfarenhetsanpassad information. Även denna del av förarmötet är obligatoriskt.

"Warm-up varv"
I samband med första passet på morgonen genomförs ett "warm-up varv" där föråkare visar hur man kör ut respektive in till depån. Det är obligatoriskt att köra "warm-up" varvet, där omkörningsförbud råder.

Bankommittén/föråkarna finns sedan tillgängliga under dagen för frågor, spårvisning eller dylikt.

Flaggpostering/Flaggvakt
Flaggposteringens placering kommer att visas vid förarmötet. Under körningen är det mycket viktigt att vara uppmärksam flaggvaktens signaler.
Ha som vana att varje varv titta mot flaggpostering/flaggvakten.

Flaggregler
Vi använder i huvudsak 3 olika flaggor.

 

Svartvit-rutig flagga
Svartvit-rutig flagga markerar att passet är slut.
Fortsätt det varv du påbörjat när du får/ser den svart-vita flaggan och kör sedan in i depån. Kör till en början i ditt normala tempo och lugna sedan ner tempot gradvis när du närmar dig depån. Om du saktar ner hastigt efter flaggan riskerar du att bli påkörd bakifrån
Undvik omkörning efter avflaggning om det inte är absolut nödvändigt.   
red flagRöd flagga
Något har hänt på banan och passet avbryts. 
Det råder omkörningsförbud under röd flagga!
Du skall köra in i depån, tänk
dock att det kan finnas hinder banan iakttag största möjliga uppmärksamhet och kör lugnare än vad du brukar!

OBS! Ambulans och bil med "skamkärra" banan är att jämställa med röd flagg och får således inte köras om!


blk flagSvart flagga
Svart flagga är personlig och kan innebära fel på föraren eller motorcykeln.
Ser du den svarta flaggan, var uppmärksam på om den avser dig. Kör lugnt tillbaka till depån utanför ideallinjen (oljeläckage?), och visa de andra på banan att du lugnt och försiktigt är på väg mot depån, genom att sträcka upp vänsterhanden.

 

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer