Din utrustning och motorcykel

Personlig utrustning
Ställ, hjälm, handskar, stövlar och ryggskydd avsedda för MC-åkning är obligatoriskt. Vid körning i depåområdet ska hjälm alltid användas. När det gäller ställ så rekommenderar vi starkt ett skinnställ, men vi godkänner också säkra textilställ avsedda för MC-åkning.

Motorcykeln
Föraren, oavsett grupptillhörighet, ansvarar för att motorcykeln är i fullgott skick Kontrollera alltid din motorcykel innan avfärd till bankörning.

Säkerhetskontroll:
Kontrollera olja och ev. kylvätskenivå.
Hjul och däckallt åtdraget, inga glapp. Kontrollera däck och lufttryck.
Kontrollera alla skruvar, var extra noga vid styrinrättningen (gaffel, kronor, clip-ons o.s.v.).
Gasvajerska löpa fritt utan onödiga glapp.
Bromsarnajustera vid behov, kontrollera tjocklek bromsbeläggen.
Kedjanjustera vid behov, kontrollera även kedjelåset om sådant finns.
• Ta bort eller tejpa backspeglarna.
Glöm inte att tanka och/eller ha med dig bränsle till körningen!

Bullerkrav
Svenska liksom utländska banor har strikta bulllerkrav. Banägaren kommer att mäta under vår körning och gränsvärdet är för närvarande 92 eller 95 dB(A), och det är banägarens kontroll av buller som avgör om vi tvingas avbryta bankörningsdagen. Kraven är så strikta att det är i princip krävs original ljuddämpare och täckt kopplingskåpa.

För att säkerställa att bullergränser inte överskrids så kommer bankommittén göra kompletterande mätningar under bankörningen. På SDKs forum finns flera trådar med tips hur man kan dämpa ljud.

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer