Artiklar

Ducati Passions Due

600x600bf

Hans Jartoft (#0511) gjorde en CD-skiva för Svenska Ducatiklubben med inspelade ljud från olika Ducati-modeller. CD-skivan såldes i många exemplar över hela världen. Skivan finns nu på olika streaming-tjänster.

Regler klassindelning Svenska Ducatiklubbens klubbmästerskap i Road Racing

Bakgrund
Svenska Ducatiklubben har arrangerat klubbmästerskap i Road Racing sedan 2009 med klassindelningen 2V och 4V. Det har varit en naturlig och omtyckt indelning som givit många goda bataljer på racingbanorna. Men på senare tid har det skett en lavinartad utveckling som enklast beskrivs med ett litet kåseri.

Ducatisten är en komplex äventyrare och entusiast med ett teknikintresse långt utöver vad som kan anses som normalt funtat. På början av 80-talet betalade man mer än gärna det tredubbla priset mot en japs-maskin, för att få köra en motorcykel med karaktär. Som dessutom kunde svänga och hade bromsar dimensionerade för snabb och sportig körning på kurviga favoritvägar. Till den renodlade Ducatistens häpnad och tilltagande förvåning har det dock skett en teknikutveckling. Våra motorcyklar har gått från kamskaft till gummirem till kamkedja. Antalet ventiler har ökat från, totalt, 4 till 8 till 16. På början av 00-talet var en motor med 125 hk en värsting medans numer finns det effekt i överflöd med siffror runt drygt 200 hk. Däckbredden på bakhjulet har gått från 120 mm till 205 mm. Ja detta är några av de utvecklingssteg som skett som vi alla vet men vi inte riktigt vill erkänna alla gånger.

Detta ger följande indelning av klasserna från säsongen 2019 och framåt.

Supersport
Klassen med maximalt två (2) stycken ventiler per cylinder. Motorcykeln skall vara driven av en Ducatimotor men övriga delar må vara av annat fabrikat.

Classic Superbike
Klassen som uppfyller årsmodellkravet och typriktighet enligt MCHK-reglementet. Motorcykeln skall vara driven av en Ducatimotor. Anmärkning; motorcykel ej fullt utrustad med säkerhetsdetaljer som exempelvis uppsamlingskärl och najning med mera, må deltaga så länge utförandet i övrigt sammanfaller med MCHK-reglementet.

Hypersport
Klassen med maximalt fyra (4) stycken ventiler per cylinder. Motorcykeln skall vara driven av en Ducatimotor men övriga delar må vara av annat fabrikat. Motorcykeln skall vara försedd med en ram som bärande del av konstruktionen. Anmärkning; maximalt antal hästkrafter, enligt Ducatis datablad = 180 hk.

Superbike
Klassen har valfritt antal cylindrar. Motorcykeln skall vara driven av en Ducatimotor men övriga delar må vara av annat fabrikat. Motorcykeln kan ha motor som bärande del av konstruktionen.


Tävlingsform
Klubbmästerskap avgörs som en cup med en serie av heat. Där alla klasser startar samtidigt i varje heat. 20 s tillägg ges vid tjuvstart i övrigt så är det arrangörens tävlingsregler som SDK följer.


Utseende av Svenska Ducatiklubbens Klubbmästare i Road Racing
KM syftar till att utse klubbens snabbaste förare, Klubbmästaren. Poäng erhålls enligt sedvanlig poängtabell, räknat med samtliga startanande i respektive heat.
Anmärkning; det går inte att bli Klubbmästare i kavaj, det är bara förare som startar vid samtliga tävlingsheat som kan erhålla titeln Klubbmästare.


Priser och utmärkelser
Priser för plats ett, två och tre erhålls i varje klass efter varje heat.

Vinnare i respektive klass blir den förare som kört in flest poäng i sin cup och erhåller ett pris.

Klubbmästaren erhåller en vandringspokal med inskription.

Styrelsen eller annan, av Tävlingskommittén, godkänd person eller organisation kan tillföra ett vandringspris.


Säkerhet
Motorcykeln bör uppfylla, av SVEMO fastställda säkerhetskrav i de klasser det är tillämpbart. Egen giltig personskadeförsäkring skall innehas.


Tävlingsreglerna finns även att ladda ner som PDF här.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Ducatiklubben, 802449-4968, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att sammanföra alla Ducatiåkare i Sverige till en meningsfull gemenskap.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. bandags-verksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner, medlemsavgifter, prylförsäljning och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svemo. Utöver detta behandlas personuppgifter vid licensansökningsprocessen

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens , bandags- eller tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens bandags-verksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

SDK-text-en-rad-vit.png

Logga in

Användarnamn = Medlemsnummer