SDK r

Föga är känt om rörelsen förutom att den bland annat vakar över klubbens traditioner. Rörelsen lär ha bildats i samband med mässan i Göteborg 2008.