Bullerfonden

 

Ansvarig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel: 070-544 27 21

Kostnad: 8,88 kr/år 

Postgiro: 637 82 20-5 
(Betalningsmottagare: Bullerfonden) 

För främjande av kulturellt välljud
Bullerfonden drogs igång för att främja montering av välljudande förstärkare och spridandet av kulturellt ljud över nejderna och i världen. Även för skydd mot oförutsedda utgifter såsom trilskande konstaplar med överkänsliga hörselorgan och andra amatörer.

Öppen för Svenska Ducatiklubbens medlemmar och dess välljudande skönheter. Ersättning erhålles från fonden vid bullerböter och kostnader i samband med ljudrelaterade ombesiktningar.

Vi uppmanar ändå alla Ducatister till att använda sina megafoner med ansvar och måtta. Tänk på att personer med hörselskador, såsom t.ex. tinnitus, är känsliga även för vanliga ljud och att det kan vara direkt plågsamt för dem att utsättas för buller. Vi vill ju glädja vår omgivning, inte åsamka den obehag!

Bestämmelser för Svenska Ducatiklubbens Bullerfond

 1. Personen som önskar vara med i bullerfonden måste vara medlem i Svenska Ducatiklubben.
 2. Medlemskap gäller per kalenderår.
 3. Minsta avgift är 8.88:-, alltså knappt nie spänn. Någon övre gräns finns ej. 
  Inbetalning sker till Pg 637 82 20 - 5.
 4. Vid inbetalning anges: Namn, address, medlemsnummer och hojens registreringsnummer. Bullerfondsförvaltaren kommer att behandla dessa uppgifter konfidentiellt.
 5. Om någon inkommer med en överdrivet stor inbetalning kommer förfrågan om återbetalning att stå på utskicket. Vid uteblivet svar på denna förfrågan, efter en månad, antages att inbetalaren accepterar att överskottet går till fonden.
 6. P g a förvaltarens begränsade administrativa förmåga, kan medlemskap endast erläggas för ett år i taget. Inbetalat överskott enligt ovan kan ej betraktas som medlemsskap för flera år framåt.
 7. Fonden avser endast gaturegistrerade Ducati.
 8. Fonden ersätter böter för ljudnivå, avsaknad av s.k. flamskydd (luftfilter) och ev. ombesiktningskostnader till följd av detta. Det sker så länge fondens medel räcker till. Vid anspråk på fondutbetalning skickas kopia på böteslappen samt ev kopia på besiktningsprotokollet till fondförvaltaren.
 9. Ducatin skall vara försäkrad i fonden vid bötfällningstillfället. Det räcker således inte att lösa medlemsskap efter bötfällningstillfället.
 10. Fonden ersätter INTE ombesiktningskostnader i de fall innehavaren åkt till den ordinarie besiktningen hos SBP med öppna ljuddämpare och/eller utan flamskydd, i tron att "det går nog bra..."
 11. Medlemskap gäller per fordon, reg.nummer skall anges. Om fler än en Ducati önskas försäkras av samma innehavare ska innehavaren inkomma med särskild inbetalning för dessa enl ovan.
 12. Inbetalningar inkomna under oktober, november eller december berättigar till medlemskap även under nästkommande år.