Klubbinfo

Klubben grundades 1983 och har nu cirka 1300 medlemmar. Klubben är öppen för alla Ducatifrälsta!
Anslut dig till Sveriges största och världens näst största Ducatiklubb!

Svenska Ducatiklubben drivs av ideellt arbetande medlemmar. Vi lever dessutom som vi lär, dvs många av oss tar det här med italienskt leverne stort allvar. Det får ibland till följd att "handläggningstider" och liknande får ta den tid det tar. När du väl kommit in i klubben lär du dig säkert att älska den italienska ordningen som vi med stor framgång strävar efter att upprätthålla.

Bli medlem i SDK
Anslut dig till Sveriges snabbaste extremistorganisation! med i klubben som vågar sticka ut hakan, klubben över alla andra!
Jag vill bli medlem i SDK

Fonder
"Det kostar att ligga topp" heter det ju. Som medlem i SDK finns det dock ett par förmildrande omständigheter. Via våra fonder kan du försäkra dig mot oförutsedda utgifter. 
Bullerfonden
Skyltfonden

SDK:s stadgar
Visst märks vissa influenser från Italien inom SDK, men det finns faktiskt lite antydan till ordning också. 
Stadgarna för SDK

PlusGiro
Klubbens PlusGiro är: 477 13 71-4